ค่าหัตถการ
ถ้าทำทรีทเมนต์สาหร่าย , ค่าเลเซอร์ ฯลฯ จะต้องเสียค่าหัตถการเพิ่มหรือไม่คะ
คำถามที่:Q4177| จากคุณmarbushy| 22/05/2551 12:45 น.
ค่าหัตถการ หมายถึง ค่าบริการที่ทำโดยแพทย์ค่ะ เช่น เลเซอร์ , IPL และการฉีดยาประเภทต่างๆ

ส่วนการทำทรีทเม้นท์ จะจ่ายในค่าบริการ (ทรีทเม้นท์) นั้นๆ ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/05/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
8016