รักษาขี้แมลงวัน ไฝ กระ
มีวิธีการรักษาอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายแพงมั้ย?
คำถามที่:Q4116| จากคุณjazz.m| 09/04/2551 17:29 น.
การรักษาด้วย CO2 Laser มีอัตราค่าบริการดังนี้ค่ะ
- ขี้แมลงวัน จุดละ 400 บาท
- ไฝ ขนาด 3 - 5 mm. จุดละ 400 - 700 บาท / ไฝที่ขอบตา, ใบหู จุดละ 800 บาท
- กระเนื้อ จุดละ 200 - 400 บาท / ราคาเหมา (หน้า, คอ) 3,000 - 8,000 บาท
- กระคนแก่ จุดละ 300 - 500 บาท ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 11/04/2551

จาก: 0 คน
VIEWS
2540