IPL
สืบเนื่องจากคำถามเดิมที่ได้ถามคุณหมอถึงค่ารักษาในการทำ IPL ที่ว่านัดยิงครั้งละ 100 บาทต่อ 1 จุดหรือคะ ก็คือครั้งละ 1,000-1,500 บาทต่อหนี่งครั้งใช่หรือไม่ ถ้ารักษาทั้งหน้า 3,500-5,000 บาท ต่อครั้ง ใช่หรือเปล่าคะ ช่วยตอบให้ทราบด้วยค่ะ
คำถามที่:Q2453| จากคุณkeropie| 22/02/2550 12:50 น.
ใช่ค่ะ เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/02/2550

จาก: 0 คน
VIEWS
2424