ลบรอยกระ ขี้แมลงวัน
คนที่เป็นแผลเป็นคีลอยด์ สามารถทำเลเซอร์ลบรอยกระ ขี้แมลงวันได้ไหม จะทำให้เป็นแผลคีลอยด์ที่ใบหน้าไหม
คำถามที่:Q2373| จากคุณsave picture as| 01/02/2550 15:11 น.
การเกิดเผลเป็นคีลอยด์มักสัมพันธ์กับกำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย เช่น พบได้บ่อยที่ไหล่และลำตัวส่วนบน ส่วนบริเวณใบหน้าที่เกิดได้จะพบค่อนข้างน้อย สามารถทำได้ครับ ส่วนกระนั้นเป็นรอยโรคที่ตื้นมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเกิดคีลอยด์ครับสามารถทำได้ครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 06/02/2550

จาก: 0 คน
VIEWS
3614