ปลูกผม
ผมเป็นคนหน้าผากกว้าง อยากถามว่าการใช้ยา minoxidil นั้นสามารถใช้ปลูกผมบริเวณขมับซึ่งไม่เคยมีผมมาก่อนได้หรือไม่ครับ และผมที่ขึ้นนั้นจะมีลักษณะแตกต่างจากผมปกติหรือปล่าว
คำถามที่:Q2240| จากคุณads| 21/12/2549 13:16 น.
ไม่ได้ครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 27/12/2549

จาก: 0 คน
VIEWS
3268