เรียงลำดับการใช้ยา
ควรจะใช้ยาตัวไหนก่อนดี 1. Lax-1 2. ครีมบำรุง 3. RHA Gel 4. CM lotion
คำถามที่:Q2183| จากคุณAnonymous| 18/12/2549 17:28 น.
เรียงลำดับการใช้ยาดังนี้ค่ะ

เช้า

1. CM Lotion
2. Lax-1
3. ครีมบำรุง

เย็น

1. CM Lotion
2. RHA Gel
3. ครีมบำรุง
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 19/12/2549

จาก: 0 คน
VIEWS
1605