ACNOTIN 10
การรับประทานยา acnotin 10 จะก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เสี่ยงต่อการเป็นหมัน เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ฯลฯ หรือไม่ แล้วการทานยาอย่างต่อเนื่องยาจะตกค้างสะสมหรือไม่ ถ้ามีผลจะรุนแรงขนาดไหน ขอบคุณครับ
คำถามที่:Q2049| จากคุณperfectboyz| 01/11/2549 19:16 น.
ผลข้างเคียงของยานี้ เช่น
- ริมฝีปากแห้ง ผิวแห้ง ซึ่งพบได้บ่อย
- ตาแห้ง ต้องระวังในคนที่ใส่ contact lens
- ผิวหนังจะไวต่อแสงแดดมากกว่าปกติ
- ยามีอันตรายต่อทารกในครรภ์
- ผลข้างเคียงอื่นๆ พบได้บ้าง แต่น้อยรายมาก และไม่มีผลข้างเคียงเรื่องเป็นหมันค่ะ

สำหรับผลกระทบในผู้ชายถ้าหากทานติดต่อกันนานๆ ก็ควรจะตรวจดูระดับไขมันในเส้นเลือด , การทำงานของตับ (liver function test) ร่วมด้วย แต่โดยทั่วไปมักจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากปริมาณที่กินค่อนข้างน้อยมาก (ถึงแม้จะทานติดต่อกันนานก็ตาม) ค่ะ หากการทานยานี้อยู่ในความดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ก็ไม่ต้องกังวลครับ ขอย้ำว่า การรับประทานยานี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ค่ะ ลองปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณสงสัย อยู่ได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 07/11/2549

จาก: 1 คน
VIEWS
9345