ขี้แมลงวัน
เลเซอร์ขี้แมลงวันผ่านไปเดือนเดียว ขี้แมลงวันกับมาขึ้นที่เดิมค่ะ สามารถไปเลเซอร์ซ้ำได้ไหมคะ มีค่าใช้จ่ายไหมคะ
คำถามที่:Q20238| จากคุณttlkyy| 13/07/2563 18:08 น.

หากรักษาไปครั้งแรกแล้วขี้แมลงวันจุดเดิมที่ยิงเลเซอร์ไปยังไม่หมดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากทำครั้งแรก สามารถทำซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำเลเซอร์ค่ะ

สอบถามเพ่ิมเติมและแนะนำให้กลับไปพบคุณหมอที่ทำการรักษาให้ที่สาขาเดิมที่เข้ารับบริการยิงขี้แมลงวันครั้งแรกดูค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 15/07/2563

จาก: 0 คน
VIEWS
656