สมาชิก
เคยได้ยินมาว่าหากรักษาเป็นประจำจนครบจำนวนครั้งจะสามารถได้รับส่วนลดราคาค่ายา ทรีทเมนต์ต่าง ๆ มีอยู่ไหมครับ
คำถามที่:Q20150| จากคุณbruhbruh| 02/02/2563 21:20 น.

ยังมีอยู่ค่ะ

สิทธิพิเศษที่คุณถามมา คือ สิทธิ์ RC Card Online ซึ่งหากได้รับสิทธิ์นี้แล้วก็ได้รับส่วนลด 10% (เฉพาะค่ายาที่ร่วมรายการ) ค่ะ

RC Card Online เป็นการแสดงความขอบคุณ ตอบแทน และคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นสิทธิพิเศษที่ราชเทวีคลินิกมอบให้ลูกค้าเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
หากเข้ารับบริการ ตรวจครบ 25 ครั้งขึ้นไปภายใน 2 ปี หรือนับจาก 24 เดือนย้อนหลัง ก็จะได้รับสิทธิ์ RC Card เมื่อได้รับสิทธิ์จะได้ส่วนลดค่ายา 10% สิทธิ์ที่ได้รับมีอายุ 1 ปี ค่ะ

เงื่อนไขในการต่ออายุสิทธิ์
คือ ภายใน 1 ปีที่ได้สิทธิ์หากลูกค้าเข้ารับบริการตรวจถึง 8 ครั้งขึ้นไป เมื่อสิทธิ์หมดอายุจะได้ต่อสิทธิ์ทันที หากไม่ถึง 8 ครั้งเมื่อสิทธิ์หมดอายุจะถูกตัดสิทธิ์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เราจะสะสมนับครั้งการรับบริการต่อไปให้ (โดยนับย้อนหลังทุกๆ 12 เดือน) เมื่อสะสมครบ 12 ครั้งก็จะกลับมาได้สิทธิ์นั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ (หากบริษัทยังไม่ยกเลิก RC Card Online นี้ไป)

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกทุกสาขาค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 04/02/2563

จาก: 0 คน
VIEWS
524