หูด
สอบถามราคาจี้หูดที่ใบหน้าลำคอค่ะ มีราคาเหมามั้ยคะ
คำถามที่:Q20113| จากคุณK.| 06/11/2562 14:13 น.

การจี้หูดไม่มีราคาเหมาค่ะ  อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่จุดละ 1,000.- ขึ้นอยู่กับขนาด ความลึก และความยากง่ายในการรักษา

แนะนำให้ลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอโดยตรง เพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยจากรอยโรคจริง คุณหมอจึงจะประเมินการรักษาและค่าใช้จ่ายพร้อมกับวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมให้ได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 06/11/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
1195