เลเซอร์
สอบถามค่ะเลเซอร์ที่จะใช้เจลเย็นมาแปะที่หน้าแล้วยิงเลเซอร์ผ่านเจล คือเลเซอร์ตัวไหนคะ
คำถามที่:Q20108| จากคุณเอิร์นนนนนน| 03/11/2562 17:04 น.
IPL ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 05/11/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
904