ครีมกันแแดดชนิดใด
ครีมกันแแดด SW 40/3 และ SSTIO 2 เป็นครีมกันแดด ชนิด Chemical หรือ Physical
คำถามที่:Q20099| จากคุณJuti| 24/10/2562 10:32 น.
ครีมกันแดดทั้งสองตัวนี้เป็นทั้ง Physical และ Chemical ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 31/10/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
800