วันหมดอายุยา
ยา NSF LP ถ้าระบุว่าหมดอายุ 09/19 คือ สามารถใช้ได้ถึงวันไหนคะ 30/09/19 หรือเปล่าคะ ขอบคุณ​ค่ะ​
คำถามที่:Q20089| จากคุณPond.pond| 22/09/2562 20:49 น.
ใช่ค่ะ  ถ้าระบุว่าหมดอายุ 09/19 หมายความว่า ยาหมดอายุและสามารถใช้ได้ถึง 30/09/19  ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/09/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
840