รายละเอียดการกำจัดขี้แมลงวัน
1. สาขาที่เดอะมอลล์บางแคมีบริการกำจัดขี้แมลงวันมั้ยครับ 2. ก่อนเข้าไปตรวจรักษา ต้องนัดล่วงหน้ามั้ยครับ
คำถามที่:Q20074| จากคุณjimjojim| 03/09/2562 11:52 น.

1. มีค่ะ  ที่เดอะมอลล์บางแค มีราชเทวีคลินิก สาขาบางแค  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ค่ะ  มีบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER ค่ะ

2. สามารถเข้ารับบริการได้เลยค่ะ  ไม่ต้องนัดล่วงหน้าค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 06/09/2562