bp
ทำไม BP ซื้อออนไลน์ไม่ได้คะ
คำถามที่:Q20053| จากคุณjahja_555| 05/08/2562 13:47 น.
เพราะ BP เป็นยาค่ะ จึงไม่สามารถให้ซื้อออนไลน์ได้  ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ หรือมีประวัติการใช้ยานี้อยู่แล้วและต้องไม่พบแพทย์นานเกิน 3 เดือนด้วยน่ะค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 13/08/2562

จาก: 0 คน
VIEWS
832