ถามราคา
สอบถามราคาเลเซอร์ติ่งเนื้อที่ขา สาขาระยองค่ะ ราคาประมาณเท่าไรคะ สามารถเข้าไปวันไหนได้บ้างคะ
คำถามที่:Q19908| จากคุณTip2| 18/01/2562 00:00 น.
ตามที่เคยตอบคุณไปแล้วในข้อ 40373 (สาขาพัทยา)

หาก ติ่งเนื้อ ที่คุณถามมา คือ กระเนื้อ รักษาได้ด้วย CO2 LASER สามารถเข้ารับบริการได้เลยที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขา และที่สาขาระยองก็มีให้บริการเช่นกัน (ยกเว้นวันจันทร์คลินิกปิด) ค่ะ

อัตราค่าบริการในการยิง CO2 LASER เริ่มต้นที่จุดละ 200 - 400 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด และความยากง่ายในการรักษา ค่ะ

แนะนำให้คุณลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอโดยตรงเพื่อตรวจวินิจฉัย ประเมิน วางแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจรักษาได้ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/01/2562

จาก: 1 คน
VIEWS
717