หากจะทำเเค่เลเซอร์ไม่รับยาได้ไหม
สนใจจะทำเลเซอร์รักษาสิวพวกสิว อุดตัน เเต่ไม่รับยาจะได้ไหม
คำถามที่:Q19634| จากคุณKpooh| 18/12/2560 00:00 น.
ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ชนิดและอาการของสิว รวมไปถึงดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลคุณอยู่โดยตรงด้วยค่ะ ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้หลายๆเทคนิควิธีการรักษาหลายๆวิธีร่วมกัน  ลองปรึกษาและแจ้งกับคุณหมอได้เลยค่ะ

การรักษาสิวที่ราชเทวีคลินิกต้องพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยจึงจะประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับอาการ ชนิด / ลักษณะของสิว ของคนไข้แต่ละรายค่ะ และการรักษาก็เป็นแบบรายครั้ง ไม่มีแบบคอร์ส ค่ะ

การรักษาสิวอุดตัน มีวิธีการรักษาตั้งแต่การทายา รับประทานยา ทำทรีทเมนท์เสริมการรักษา และทำห้ตถการ (เลเซอร์) ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีผสมผสานกันตามความจำเป็นและเหมาะสม การจะใช้เทคนิควิธีการรักษาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายค่ะ

ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไรจึงจะเห็นผลนั้นขึ้นอยู่กับอาการ ชนิด และลักษณะของสิวของคนไข้แต่ละราย การปฏิบัติตัว การมีวินัยในการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ รวมไปถึงการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้แต่ละรายด้วยค่ะ

ลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอโดยตรงดูนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 20/12/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
1216