การรักษา
การรักษาสิว รอยแผลเป็นจากสิว ใช้ระยะเวลานานมั้ยคะ กว่าจะหาย ต้องรักษากี่วันได้คะ
คำถามที่:Q19615| จากคุณบาบี้| 28/11/2560 00:00 น.
การรักษาสิวที่ราชเทวีคลินิกต้องพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยจึงจะประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับอาการ ชนิด / ลักษณะของสิว ของคนไข้แต่ละรายค่ะ และการรักษาก็เป็นแบบรายครั้ง ไม่มีแบบคอร์ส ค่ะ

การรักษาสิวอุดตัน มีวิธีการรักษาตั้งแต่การทายา รับประทานยา ทำทรีทเมนท์เสริมการรักษา และทำห้ตถการ (เลเซอร์) ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีผสมผสานกันตามความจำเป็นและเหมาะสม การจะใช้เทคนิควิธีการรักษาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ทำการรักษาอยู่ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายค่ะ

ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานเท่าไรจึงจะเห็นผลนั้นขึ้นอยู่กับอาการ ชนิด และลักษณะของสิวของคนไข้แต่ละราย การปฏิบัติตัว การมีวินัยในการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ รวมไปถึงการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้แต่ละรายด้วยค่ะ

ส่วนรอยแผลเป็นจากสิวมีตั้งแต่รอยดำรอยแดง รอยหลุม รอยนูน / คีลอยด์  แผลเป็นแต่ละชนิดก็ใช้เทคนิควิธีการรักษาและระยะเวลาในการรักษาต่างๆกันไป  ขึ้นอยู่กับชนิดของรอยแผลเป็น สภาพผิวของแต่ละคน เทคนิควิํธีการรักษา รวมไปถึงการตอบสนองของผิวต่อการรักษาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ

ลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอโดยตรงที่ราชเทวีคลินิกสาขาที่คุณสะดวกดูนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 01/12/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
1355