เลเซอร์ครั้งละเท่าไหร่คะ
ทำในวันเกิดจะมีส่วนลดไหมคะ
คำถามที่:Q19594| จากคุณpraw zepeey| 04/11/2560 00:00 น.
เลเซอร์มีหลายชนิดหลายเครื่อง อัตราค่าบริการก็แตกต่างกันไป ไม่ทราบว่าคุณจะทำเลเซอร์เพื่อรักษาปัญหาใดน่ะค่ะ  หากยิง Nd:YAG LASER หรือ IPL เฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.- / ทั่วหน้าเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000.- ค่ะ  และการยิงเลเซอร์ไม่ได้ร่วมเป็นสิทธิพิเศษส่วนลดในช่วงเดือนเกิดน่ะค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/11/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
2268