ยารักษาผดผื่นคัน
เป็นผื่นคันขึ้นตอนที่อากาศปรับเปลี่ยนค่ะ จะเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามบริเวณแขน และขา ค่ะ อยากทราบว่ามียาทามารักษาป่าวค่ะ เเละถ้าไปพบหมอนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
คำถามที่:Q19391| จากคุณรอคอย| 12/05/2560 00:00 น.
แนะนำให้มาเข้าพบและปรึกษาคุณหมอค่ะ เพื่อที่คุณหมอจะได้ตรวจวินิจฉัยจากสภาพผิวและรอยโรคจริง คุณหมอจึงจะประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับคุณให้ได้ค่ะ  โดยน่าจะมียาทาและถ้าคันมากๆอาจจะมียารับประทานร่วมด้วยค่ะ

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับยาที่ได้รับไปค่ะ  และมีค่าบริการทางการแพทย์  ซึ่งค่าบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของราชเทวีคลินิก มีอัตราตั้งแต่ 100 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหา สภาพปัญหาผิวพรรณของผู้รับบริการแต่ละท่านที่มารับบริการตรวจรักษาในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะมีสภาพปัญหาผิวพรรณที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและแพทย์ผู้ตรวจค่ะ 
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 17/05/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
1450