Treatment Acne Quick
ถ้าไปทำทรีทเมนท์ตัว acne quick มีบริการกดสิวด้วยมั้ยคะ หรือต้องจ่ายเพิ่ม แล้วทำเสร็จมีค่าบริการอื่นๆมั้ยคะ
คำถามที่:Q19386| จากคุณAHCTIP| 09/05/2560 00:00 น.
มีการกดสิวในทรีทเมนท์นี้ค่ะ ยกเว้นว่า ไม่มีสิวหัวเปิดจริงๆก็จะไม่กดออก  ซึ่งทำทรีทเมนท์นี้พร้อมกดสิวจะไม่มีค่าบริการกดสิวค่ะ

ส่วนค่าบริการอื่นๆ หากพบคุณหมอ รับยา ทำทรีทเมนท์ และหัตถการอื่นๆ ก็จะมีค่าบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของราชเทวีคลินิก มีอัตราตั้งแต่ 100 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหา สภาพปัญหาผิวพรรณของผู้รับบริการแต่ละท่านที่มารับบริการตรวจรักษาในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะมีสภาพปัญหาผิวพรรณที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและแพทย์ผู้ตรวจค่ะ  หากมียา ทำทรีทเมนท์ และทำหัตถการอื่นๆด้วยก็จะมีค่ายา ค่าทรีทเมนท์ ค่าหัตถการอื่นๆตามที่ได้รับหรือทำไปอีกต่างหากค่ะ

มีข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำราชเทวีคลินิกทุกสาขาค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 11/05/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
1353