แบบไหนใช้ดีและตรงจุด
ตามรุป ทั้งหมด แบบไหนเหมาะกว่ากันค่ะ แบบครีมหรอ เจล ซึมไวกว่ากัน คือหน้ามีรอยดำแดง จากสิวค้อนข้างเยอะค่ะ แล้วมีกระด้วย ใช้ตัวไหนแบบไหนดีค่ะ ผิวผสมค่ะ
คำถามที่:Q19264| จากคุณ้HoneyPie| 05/03/2560 00:00 น.
ไม่มีรูปแนบมานะคะ

การจะใช้ยา / ผลิตภัณฑ์ตัวใด หรือการจะเลือกใช้เครื่องมือ / เทคนิคการรักษาแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปัญหาผิวของแต่ละบุคคล รวมไปถึงดุลยพินิจของคุณหมอที่เป็นผู้ดูแลรักษาคุณอยู่โดยตรง  ซึ่งคุณหมอจะพิจารณาให้ตามความถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายอยู่แล้วค่ะ  และในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้ยา / ผลิตภัณฑ์ หรือใช้เครื่องมือ / เทคนิคการรักษา หลายๆชนิดด้วยกัน  แนะนำให้ลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณอยู่โดยตรงดูนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/03/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
1027