ราคาเลเซอร์
ราคาเลเซอร์ของราชเทวีทุกสาขา เท่ากันมั้ยคะ กรณีที่อยากเลเซอร์ติ่งเนื้อที่หน้า ราคาเท่าไหร่คะ และสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยไหม หรือต้องนัดล่วงหน้า สะดวกสาขาเซ็นทรัลบางนา ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
คำถามที่:Q19245| จากคุณModtanoi4730267| 21/02/2560 00:00 น.
สามารถเข้ารับบริการได้เลยโดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าค่ะ

ติ่งเนื้อ หรือ กระเนื้อ รักษาได้ด้วย CO2 LASER สามารถเข้ารับบริการได้เลยที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขาเช่นกันค่ะ

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่จุดละ 200 - 400 บาท ขึ้นอยู่กับ ขนาด และ ความยากง่าย ของติ่งเนื้อแต่ละจุดค่ะ
หากมีจำนวนมากๆสามารถคิดในราคาเหมาได้ เช่น
     - ขนาด 1 - 2 มม. ประมาณ 30 จุด  ราคา  3,000.-
                               ประมาณ 31 - 45 จุด  ราคา  4,000.-
                               ประมาณ 46 - 70 จุด  ราคา  5,000.-

     - ขนาด 3 - 4 มม. ประมาณ 30 จุด  ราคา  6,000.-
                               ประมาณ 31 - 45 จุด  ราคา  9,000.-
                               ประมาณ 46 - 70 จุด  ราคา  10,000.-


นอกเหนือจากค่าเลเซอร์จะมีค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าตรวจ) 100 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละท่านแต่ละสาขา ค่ายาชา (กรณีทำหลายๆจุดทั่วหน้า) เริ่มต้นที่ 160.- ต่อตลับ (ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้) และหากมียาทาให้หลังเลเซอร์ ตลับละประมาณ 100.- ค่ะ

กระเนื้อ รักษาโดยการยิง CO2 LASER ครั้งเดียวหายเลยค่ะ ใช้เวลาในการยิงเลเซอร์ประมาณ 20 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระเนื้อ หลังยิงเลเซอร์แนะนำให้แผลห้ามโดนน้ำ 24 ชม. ภายหลัง 24 ชม. ให้ทายา(หากคุณหมอจ่ายยาให้ไป) บริเวณที่เป็นแผลประมาณ 7 วัน หรือจนกว่าสะเก็ดแห้งและหลุดออกเอง (ไม่ควรแกะสะเก็ด) ค่ะ

กระเนื้อมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีก แต่..ขึ้นที่จุดใหม่ไม่ใช่ที่จุดเดิม ค่ะ แนะนำให้ลองพบและปรึกษาแพทย์โดยตรงเลยจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่าค่ะ   ลองเข้าพบและปรึกษาแพทย์เพื่อทำการประเมินก่อนรักษาได้เลยค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 24/02/2560

จาก: 0 คน
VIEWS
4728