ถ้าหมอนัดวันจันทร์แต่ไม่สะดวกไป
ถ้าหมอนัดวันจันทร์แต่ไม่สะดวกไปสามารถไปหาวันเสาร์แทนได้มั้ยคะหาก่อนวันจันทร์ที่หมอนัด
คำถามที่:Q19045| จากคุณppaannnn| 27/10/2559 00:00 น.
ได้ค่ะ...

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 04/11/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
1141