สอบถามลำดับการใช้ยา
พอดีหมอให้ ecir pro , metronidazole , aloe se มาค่ะ แล้วที่คลินิกแถม spot reducer ลดรอยแดงมาให้ ไม่ทราบว่า spot reducer ใช้ในขั้นตอนไหนหรอค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q18730| จากคุณเซดิน่า| 17/05/2559 00:00 น.
Spot Reducer ให้ก่อน Aloe SE แล้วจึงค่อยทา Aloe SE ตามเป็นตัวสุดท้ายค่ะ 

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 18/05/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
1088