ครีมสิว
ครีม VA LP acne ซื้อเองได้ไหมค่ะโดยไม่ต้องพบแพทย์
คำถามที่:Q18676| จากคุณfonyuwadee| 21/04/2559 00:00 น.
ผลิตภัณฑ์ของราชเทวีคลินิกที่สามารถซื้อได้เลยโดยไม่ต้องพบแพทย์มีอยู่ 3 กลุ่ม คือ
    1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมบำรุง (Moisturizer)
    2. กลุ่มครีมกันแดด (Sunscreen)
    3. กลุ่มทำความสะอาดผิว (Cleansing)

ยา / ผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก 3 กลุ่มดังกล่าว หากคุณยังไม่เคยพบคุณหมอเลยหรือไม่เคยมีประวัติการใช้ยานั้นๆ ก็ไม่สามารถรับยานั้นได้ค่ะ หากคุณเคยพบคุณหมอและมีประวัติการใช้ยานั้นๆบันทึกอยู่แล้วก็สามารถรับยา นั้นได้ค่ะ แต่ไม่เกิน 3 เดือนนะคะ หากเกิน 3 เดือนแล้วต้องพบคุณหมอก่อนค่ะ เพื่อให้คุณหมอได้ตรวจสภาพผิวและปัญหาผิว พร้อมทั้งติดตามผลการรักษาเพื่อที่จะได้ประเมินและวางแผนการรักษาให้ต่อไป ค่ะ

VA LP เป็นยา หากคุณมีประวัติการรักษาและประวัติการใช้ยานี้อยู่แล้ว ก็สามารถรับยานี้ได้ค่ะ  แต่..ไม่เกิน 3 เดือน หากเกิน 3 เดือนแล้วต้องพบคุณหมอก่อน เพื่อให้คุณหมอได้ตรวจสภาพผิวและปัญหาผิว พร้อมทั้งติดตามผลการรักษาเพื่อที่จะได้ประเมินและวางแผนการรักษาให้ต่อไป ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/04/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
1148