สอบถามเรื่อง SR Technique (Scar Reconstruction Technique)
ไม่ทราบว่า เทคนิคนี้ เป็นการผ่าตัดเล็ก หรือการใช้เลเซอร์ครับ ขอบคุณครับ
คำถามที่:Q18563| จากคุณYokizawa| 10/03/2559 00:00 น.
ผ่าตัดเล็ก ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 11/03/2559

จาก: 0 คน
VIEWS
949