ช่วยเรียงลำดับขั้นตอนการใช้ยา
อยากให้เรียงทั้งเช้าเย็นเลยค่ะ
1. Sebex
2. cm
3. Aloe jo
4. 95% fresh Aloe
5. SSB
6. Oil control
ขอบคุณค่ะ
คำถามที่:Q1816| จากคุณKwanglly| 20/09/2549 15:31 น.
ลำดับการใช้ยาเป็นดังนี้ค่ะ
เช้า
ก่อนล้างหน้า
1. Sebex
หลังล้างหน้า
1. cm
2. 95% fresh Aloe
3. Aloe jo
4. SSB
6. Oil control
เย็น
เรียงลำดับเหมือนตอนเช้า แต่ไม่ต้องทาครีมกันแดด SSB (ให้ข้ามลำดับที่4 ไป) ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/09/2549

จาก: 0 คน
VIEWS
2104