เรื่องรอยแผลจากสิว
ทำเลเซอร์ตัว fractional laser ราคาเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q17994| จากคุณSiine| 10/07/2558 00:00 น.
ยิงเฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.- / ยิงทั่วหน้าเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000.-  ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 13/07/2558

จาก: 0 คน
VIEWS
1371