การทำเลเซอร์
การทำเลเซอร์ Q-Switched ค่าใช่จ่ายแพงมั๊ยคะ
คำถามที่:Q17952| จากคุณสุภิญญา| 29/06/2558 00:00 น.
ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาผิวที่รักษา ขนาด ปริมาณ และความลึกของรอยโรค รวมไปถึงความยากง่ายในการรักษาด้วยค่ะ

หากเป็น กระลึก บริเวณแก้ม 2 ข้าง เริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000 - 5,000 บาท
หากเป็น ปาน เริ่มต้นที่ครั้งละ 6,000 - 10,000 บาท
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 29/06/2558

จาก: 0 คน
VIEWS
1881