ค่ายา
ค่ายานี่แพงไหมครับ
คำถามที่:Q17766| จากคุณpetchjaku| 29/04/2558 00:00 น.
ไม่แพงหรอกค่ะ  ..

หากมาพบแพทย์แล้วได้รับเฉพาะยาทา และยารับประทาน ค่าใช้จ่ายประมาณ 500 - 1,000 บาท ต่อสัปดาห์ ค่ะ  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยาที่ได้รับไปน่ะค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/04/2558

จาก: 0 คน
VIEWS
1491