เลเซอร์รอยดำสิว
เลเซอร์รอยดำสิวที่บริเวณคางกับมุมกราม ราคาเท่าไหร่คะ มีทำเฉพาะจุดไหมคะ
คำถามที่:Q17727| จากคุณluxxyluu| 20/04/2558 00:00 น.
มีค่ะ ..

อัตราค่าบริการรักษารอยดำจากสิวด้วยเลเซอร์ เฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.- / ทั่วหน้าเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000.- ค่ะ   ลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินดูนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 21/04/2558

จาก: 0 คน
VIEWS
1970