เลเซอร์แผลเป็นที่หัวเข่า
อายุ15สามารถเลเซอร์แผลเป็นที่หัวเข่าได้มั้ยค่ะ ถ้าทำได้ต้องทำกี่ครั้งและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ
คำถามที่:Q17678| จากคุณbieber| 06/04/2558 00:00 น.
ไม่ทราบว่าแผลเป็นที่น้องเป็นอยู่มีลักษณะแบบใด เป็นแผลเป็นชนิดใดคะ (รอยดำ หลุม นูน หรือคีลอยด์)

แผลเป็นแต่ละชนิดก็มีเทคนิควิธีการรักษาที่แตกต่างกันไป  แผลเป็นบางแผลอาจจะต้องใช้เทคนิคการรักษาหลายๆวิธีผสมผสานกัน  จะต้องทำกี่ครั้ง ใช้ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการรักษาเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ ชนิดของรอยแผลเป็น รวมไปถึงเทคนิควิธีการรักษาที่ใช้ด้วยค่ะ

แนะนำให้ลองเข้าพบและปรึกษาคุณหมอ  เพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยจากรอยแผลเป็นจริง คุณหมอจึงจะประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับน้องให้ได้ค่ะ  หากต้องทำหัตถการใดๆ น้องอายุยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นต์ยินยอมรับการรักษาก่อนด้วยนะคะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 08/04/2558

จาก: 0 คน
VIEWS
1307