การใช้ยา sebex
หลังจากใช้ sebex เเล้วต้องล้างหน้าด้วยนํ้าเปล่าหรือสบู่ครับ
คำถามที่:Q17404| จากคุณsuppakan| 28/12/2557 00:00 น.
ได้ทั้งสองอย่างค่ะ แต่จริงๆแล้วหลังทา Sebex แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าก็เพียงพอละค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/12/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1586