สอบถามราคาครับ
อยากทราบว่าการทำเลเซอร์สิวอุดตันมีอัตราค่าบริการอย่างไรครับ
คำถามที่:Q17347| จากคุณCoCoaIPlant| 09/12/2557 00:00 น.
อัตราค่าบริการในการรักษาสิวอุดตันด้วย CO2 LASER จุดละ 300.- หากสิวอุดตันมีจำนวนมากๆสามารถคิดในราคาเหมาได้ เช่น - ไม่เกิน 10 จุด 1,000.- - 10 - 30 จุด ราคา 2,000.- - 31 - 50 จุด ราคา 3,000.- - 51 - 100 จุด ราคา 4,000.- เป็นต้นค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 12/12/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1784