ใช้บริการคลินิก
จะเข้าไปให้หมอรักษาสิวให้หน่อยอ่ะค่ะ จะเสียค่าใช้จ่ายแค่ค่ายาอย่างเดียวหรืออย่างอื่นด้วยค่ะ
คำถามที่:Q17061| จากคุณchitchanok| 16/09/2557 00:00 น.
ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าบริการทางการแพทย์ และเทคนิควิธีการรักษาที่ใช้ (ค่ายาที่ได้รับไป ค่าทรีทเมนท์ ค่าหัตถการต่างๆที่ทำ) ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายค่ะ ส่วนค่าบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของราชเทวีคลินิกมีอัตราตั้งแต่ 100 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหา สภาพปัญหาผิวพรรณของผู้รับบริการแต่ละท่านที่มารับบริการตรวจรักษาในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะมีสภาพปัญหาผิวพรรณที่ไม่เหมือนกันได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน ราคาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาและแพทย์ผู้ตรวจค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 17/09/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1225