กำจัดขี้แมลงวัน
พอดีมีขี้แมลงวันค่ะอยากจะเอาออกค่ะ ก้อเลยอยากทราบค่าใช้จ่ายค่ะว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้ว
คำถามที่:Q16961| จากคุณnoonuy 222| 20/08/2557 00:00 น.

อัตราค่าบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นจุดละ 400.- ค่ะ (ไม่รวมค่ายา) หากมีปริมาณขี้แมลงวันมากพอสมควรสามารถคิดในราคาเหมาจ่ายได้ค่ะ เช่น
     - ขนาด 2 - 3 mm.  20 จุด ประมาณ 4,000.- 
     - ขนาด 4 - 6 mm.  20 จุด ประมาณ 5,000.- 
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาด สี ความลึกตื้น และความยากง่ายของขี้แมลงวันแต่ละจุดด้วยค่ะ ลองเข้าพบและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินก่อนตัดสินใจรักษาได้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 20/08/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1548