หลังเลเซอร์เครา
หลังเลเซอร์เครา กับขนบริเวณหน้า คือ สังเกตว่าขนบางส่วนไม่ได้หลุดไปทันที ไม่ทราบว่าตอขนจะหายไปในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ครับ
คำถามที่:Q16530| จากคุณmyxiahnaki| 25/04/2557 00:00 น.
ประมาณ 2 สัปดาห์ จะค่อยๆหลุดออกค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/04/2557

จาก: 0 คน
VIEWS
1909