ราคาคอร์ส Fractional Laser
อยากจะทราบราคาคอร์ส Fractional Laser หน่อยค่ะ
คำถามที่:Q16489| จากคุณChingwern| 16/04/2557 00:00 น.
อัตราค่าบริการด้วย Fractional Laser เฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.- / ทั่วหน้าเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/04/2557

จาก: 1 คน
VIEWS
6217