รักษาปาน กระ อยากทราบราคา
เนื่องจากดิฉันเป็นปานสีน้ำตาลอ่อนๆคล้ายๆฝ้าสามารถรักษาได้ไหมคะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q16085| จากคุณnongpang| 07/12/2556 00:00 น.
เลเซอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเฉพาะต่อส่วนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ใช้รักษาปาน  กระ เป็นต้น บริเวณที่รักษาจะมีสะเก็ดตื้นๆ อยู่ 5 - 7 วัน สีของปานจะจางลง มักจำเป็นต้องทำซ้ำประมาณ 7 - 10 ครั้งขึ้นไปครับ

แนะนำให้คุณมาตรวจกับแพทย์ดีกว่านะครับ เพราะปานมีหลายชนิดมาก แพทย์จะทำการซักประวัติว่าเป็นมานานแค่ไหน ตำแหน่งอยู่ที่ไหน ความเข้มของสีปาน แล้วทำการวินิจฉัยรวมถึงแนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้องโดยใช้เลเซอร์ โดยมากก็ไม่จำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่หลังทำ LASER จะเป็นรอยแผลแดงคล้ายรอยถลอกอยู่ 2 - 3 วัน เป็นรอยน้ำตาลดำอยู่ประมาณ 2 - 3 เดือน แล้วค่อยๆ จางหายไปครับ

ค่าใช้จ่ายเฉพาะจุดขึ้นอยู่กับขนาดของปาน เริ่มต้นที่ 6,000 - 7,000 บาทต่อครั้งครับ แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดพร้อมประเมินและวางแผนการรักษาที่ถูกต้องจำเป็นและเหมาะสมกับคุณให้ครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/12/2556

จาก: 0 คน
VIEWS
1585