สิวอักเสบไม่มีหัว
ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะหายค่ะ? รักษายังไง?
คำถามที่:Q15477| จากคุณImbest| 01/07/2556 00:00 น.

วิธีการรักษาสิวมีตั้งแต่การทายา ร้บประทานยา ทำทรีทเมนท์เสริมการรักษา ทำห้ตถการ (เลเซอร์ต่างๆ) ในคนไข้บางรายอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีผสมผสานกัน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับยาที่ได้รั่บ ทรีทเมนท์หรือหัตถการที่ทำ หากได้รับเฉพาะยาทาและยารับประทานค่าใช้จายครั้งละประมาณ 500 - 1,000 บาทต่อสัปดาห์ค่ะ ส่วนที่ถามว่าต้องใช้เวลาในการรักษานานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิด อาการ และปริมาณของสิว ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนด้วยค่ะ ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/07/2556

จาก: 0 คน
VIEWS
1816