หมดอายุ
Shine control ผลิต 8/2010 ปัจจุบัน 2013 หมดอายุหรือยังค่ะ และมีอายุการใช้กี่ปี
คำถามที่:Q15147| จากคุณsky pinkgold| 22/04/2556 00:00 น.
ผลิตภัณฑ์ Shine Control มีอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต หากผลิตภัณฑ์ผลิตเมื่อเดือน 8 ปี 2010 ก็จะหมดอายุเดือน 8 ปี 2013 ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 05/05/2556

จาก: 0 คน
VIEWS
2321