Revital Eye Serum
ยาตัวนี้ ทายังไงครับเเล้ว กี่วันรอยคล้ำรอบดวงตาจะหาย ครับ 1 ขวดใหวใหมครับ
คำถามที่:Q15137| จากคุณthanawan| 20/04/2556 00:00 น.
ทาผิวรอบดวงตาวันละ 2 เวลา เช้า - เย็น ค่ะ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผิวแต่ละคนค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 21/04/2556

จาก: 0 คน
VIEWS
1993