สอบถามราคาเลเซอร์ขี้แมลงวัน
อยากทราบอัตราค่าบริการเารเลเซอร์ขี้แมลงวันค่ะ ราคาเหมาอยู่ที่เท่าไรคะ จุดที่จะจี้มีเกือบ 20 กว่าจุดได้ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ จะทำภายในระหว่่างช่วงปิดเทอมนี้ค่ะ
คำถามที่:Q14422| จากคุณบีบีบี| 10/10/2555 00:00 น.
อัตราค่าบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นที่จุดละ 400.- ค่ะ (ไม่รวมค่ายา) หากมีปริมาณขี้แมลงวันมากพอสมควรสามารถคิดในราคาเหมาจ่ายได้ค่ะ  (ขี้แมลงวันประมาณ 20 จุด ค่าบริการประมาณ 6,000 - 6,500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของขี้แมลงวันด้วยค่ะ) และหลังทำเลเซอร์ 7 วัน ควรกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าจะต้องมีการยิงซ้ำในจุดเดิมหรือเปล่า เพราะบางจุดยิงครั้งเดียวอาจไม่หมดค่ะ หากยังพบขี้แมลงวันอยู่อีกในตำแหน่งเดิมและยังไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยิงเลเซอร์ครั้งที่แล้ว สามารถกลับไปยิงซ้ำที่ตำแหน่งเดิม ณ สาขาและแพทย์ท่านเดิมจะไม่เสียค่าเลเซอร์ในการทำซ้ำอีกค่ะ (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 28/10/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2659