นาโน กับ ไลโปโซม

1. นาโน และ ไลโปโซม มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

2. นาโน และ ไลโปโซม เทคโนโลยีใดที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

3. ผลิตภัณฑ์ของราชเทวี ตัวใดที่มีนาโนคับ

คำถามที่:Q14384| จากคุณabalone collage| 30/09/2555 00:00 น.

1. นาโน หมายถึง อนุภาคเล็กๆ (เศษ 1 ส่วน ล้านของเมตร)

ไลโปโซม เป็นตัวช่วยนำพาสารซึมสู่ผิว

2. ประสิทธิภาพของนาโน หรือไลโปโซม ขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์

3. HA Complex ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 22/10/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2013