ค่ายาและค่ารักษา
อยากทราบว่าทำไมทางคลีนิคถึงไม่มีการแจกแจงว่าค่ารักษาอะไรเท่าไหร่ หรือค่ายาตัวไหนราคาเท่าไหร่ค่ะ เพราะในบิลทุกครั้งจะมีเขียนโดยรวม อยากให้แจกแจงแต่ละรายการ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของผู้ใช้บริการน่ค่ะ
คำถามที่:Q14383| จากคุณTualex| 30/09/2555 00:00 น.

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ค่ะ

แต่โดยปกติแล้วตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วๆ ไปจะแจ้งรายการค่าใช้จ่ายรวมแต่ละหมวด เช่น ค่าบริการตรวจรักษา ค่าหัตถการ และค่ายา ฯลฯ ซึ่งจะไม่มีการแสดงค่ายาในแต่ละรายการไว้ในใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเรื่องราคาค่ายาและค่าบริการต่างๆ รบกวนให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำราชเทวีคลินิกทุกสาขาที่เข้ารับบริการได้เลยค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 14/10/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2317