ค่ารักษาโปแกรม scarless technique
ราคาค่ารักษาแผลเป็น scarless technique เท่าไหร่ข๊ ขนาดแผลประมาณ 1-2 ซ.ม ค่ะ
คำถามที่:Q14334| จากคุณbutter| 14/09/2555 00:00 น.
อัตราค่าบริการรักษาแผลเป็นนูนชนิดคีลอยด์ด้วย Scarless Technique เริ่มต้นที่ครั้งละ 9,000.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/09/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2332