วิธีรักษา
ผมเป็นขี้แมลงวันที่ริมฝีปาก ควรรักษายังไงดีครับ และการรักษา ต้องใช้งบประมาณเท่ารัยครับ
คำถามที่:Q14045| จากคุณmang mamu| 01/07/2555 00:00 น.

การจี้ขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER สามารถทำได้เกือบทุกบริเวณค่ะ แต่กรณีของคุณอับดุลเราะมานขี้แมลงวันอยู่บนริมฝีปากเลยคงต้องแนะนำให้ลองพบและปรึกษาคุณหมอดูก่อนค่ะ เพื่อให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าสามารถทำได้มั้ยค่ะ

อัตราค่าบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นที่จุดละ 400.- ค่ะ (ไม่รวมค่ายา) หากมีปริมาณขี้แมลงวันมากพอสมควรสามารถคิดในราคาเหมาจ่ายได้ค่ะ  และหลังทำเลเซอร์ 7 วัน ควรกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าจะต้องมีการยิงซ้ำในจุดเดิมหรือเปล่า เพราะบางจุดยิงครั้งเดียวอาจไม่หมดค่ะ หากยังพบขี้แมลงวันอยู่อีกในตำแหน่งเดิมและยังไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยิงเลเซอร์ครั้งที่แล้ว สามารถกลับไปยิงซ้ำที่ตำแหน่งเดิม ณ สาขาและแพทย์ท่านเดิมจะไม่เสียค่าเลเซอร์ในการทำซ้ำอีกค่ะ (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 15/07/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2092