กำจัดขี้แมลงวัน
อยากทราบว่ากำจัดขี้แมลงวัน ราคาเท่าไรคะ แล้วต้องทำทุกเดือนรึป่่าว
คำถามที่:Q13873| จากคุณNoopat| 25/05/2555 00:00 น.
การจี้ขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER สามารถทำได้ทุกบริเวณค่ะ อัตราค่าบริการกำจัดขี้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นจุดละ 400.- ค่ะ (ไม่รวมค่ายา) หากมีปริมาณขี้แมลงวันมากพอสมควรสามารถคิดในราคาเหมาจ่ายได้ค่ะ  และหลังทำเลเซอร์ 7 วัน ควรกลับไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจดูว่าจะต้องมีการยิงซ้ำในจุดเดิมหรือเปล่า เพราะบางจุดยิงครั้งเดียวอาจไม่หมดค่ะ หากยังพบขี้แมลงวันอยู่อีกในตำแหน่งเดิมและยังไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยิงเลเซอร์ครั้งที่แล้ว คุณปัทมาวรรณสามารถกลับไปยิงซ้ำที่ตำแหน่งเดิม ณ สาขาและแพทย์ท่านเดิมจะไม่เสียค่าเลเซอร์ในการทำซ้ำอีกค่ะ (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ) ไม่ต้องทำทุกเดือนค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 27/05/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2571