ราคาการทำ IPL ประมาณเท่าไรค่ะ
การทำ IPLราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรค่ะ
คำถามที่:Q13691| จากคุณewery| 22/04/2555 00:00 น.
อัตราค่าบริการรักษาด้วย IPL เฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ครั้งละ 1,000.-  ทั่วหน้าเริ่มต้นที่ครั้งละ 3,000.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 29/04/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2542